Taktilmassage för dementa

Taktilmassage används idag ofta inom demensvården. Även fast vi blir äldre, sjuka eller dementa har vi ett behov av närhet. Känseln är faktiskt det sinne som följer med oss livet ut.


Taktilmassage är en form av massage som består av mjuka strykningar. Massagen stimulerar bildningen av vårt må-bra-hormon oxytocin och gör att vi lugna, avslappnade och trygga.

Denna typ av massage är särskilt bra inom just demensvården eftersom det finns så mycket stress och oro hos dessa patienter som är svårt att få bukt med. Beröring innebär också att man visar att personen är viktig och blir sedd.

Just demenssjuka försöker ofta gömma sig eftersom de känner att något är fel och därför är det viktigt att just dessa personer blir bekräftade och sedda.

Andra positiva effekter av taktilmassage:
 • Bättre självkänsla
 • Bättre sömn
 • Smärtlindring
 • Minska ångest och oro
 • Känna sig sedda och bekräftade
 • Glädje och vakenhet ökar
 • Bättre kroppsuppfattning
 • Större koncentrationsförmåga
 • Lättare att kommunicera
 • Lättare känna lugn
 • Förbättrar mag- och tarmfunktionen