Oxytocin kan stärka muskler

Oxytocin kan i framtiden motverka den försvagning av musklerna som sker när vi blir äldre.


Enligt en studie med möss så behöll de möss som fick hormonet oxytocin mer av sina muskler när de åldrandes. En annan effekt var att muskler som hade skador kunde läka bättre.

Lasse Larsson, professor och överläkare inom klinisk neurofysiologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala, säger till Sveriges Radio att resultatet är väldigt spännande. Men han menar också att det inte är den enda faktorn bakom åldersrelaterade förändringar i skelettmuskulaturen. 

Om detta skulle kunna användas på människor återstår att se. Det krävs nämligen oxytocin i höga doser. Och hormonet måste också in i just de muskler som man vill hjälpa. Båda dessa faktorer är ett problem. Men forskare menar att möjligheter finns.

Läs hela studien på Nature.