Innovation & Forskning

Oxytocin kan stärka muskler

Oxytocin kan i framtiden motverka den försvagning av musklerna som sker när vi blir äldre.